Apeldoorn ontvangt bijdrage van provincie en vfonds voor Herdenken & Vieren

De provincie (Gelderland Herdenkt) en Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) hebben beiden een bijdrage van € 100.000 toegezegd voor de realisatie de plannen die Apeldoorn Marketing eerder heeft ingediend rondom Herdenken en Vieren in 2020.

(Foto: Apeldoorn en de Oorlog, Nannie Vendelbosch)

Onderdeel van de plannen is de ‘Canadian Walk’. Jarenlang was Apeldoorn verbonden met het Nationale defilé. In de toekomst is er geen defilé maar het gaat niet verloren: het duurzame initiatief ‘De Canadian Walk’ geeft hier ruimte aan in de vorm van een eeuwig defilé. Het doel van de plannen is om de bezoeker mee te nemen in de WO II-verhalen in Apeldoorn en de directe omgeving. Verhalen een gezicht geven, omdat ze het verdienen te worden gehoord en gelezen. Hiermee kunnen we de herinneringstoerist gastvrij en professioneel ontvangen en aansluiten bij de nationale Liberation Route. Het vfonds richt zich op drie maatschappelijke deelgebieden:

1) erkenning voor- en waardering van veteranen en andere geüniformeerden (in overheidsdienst);

2) het levend houden van de herinnering aan oorlog en vredesmissies, het herinneren, herdenken en gedenken van slachtoffers van conflicten en het vieren van de vrijheid; Dit alles met het oog op

3) de instandhouding van vrede, democratie, rechtsstaat en stimuleren van de internationale rechtsorde.