Congres acquisitie

Samen met partners en ondernemers halen wij congressen en zakelijke events naar Apeldoorn en vergroten wij de bekendheid van Apeldoorn als congresstad.

1. Sterkere profilering als groene en royale congresstad

  • Meer gebruik maken van kruisbestuiving tussen de partners om meer slagkracht en naamsbekendheid te creëren.
  • Organiseren relatie-event in het kader van Koninklijke Veluwe.
  • Meer focus op beeld en videomateriaal Apeldoorn.

2. Acquisitie, sales

  • Verdieping in bedrijvensector cleantech en duurzaamheid alsmede het in kaart brengen van groene en duurzame congressen die in Nederland plaatsvinden.
  • Media op duurzaamheid in beeld brengen en samenwerking mee aangaan.
  • Ambassadeursnetwerk oprichten met als doel duurzame congressen naar Apeldoorn te halen.
  • Inzet op volume voor congresleden om hen te helpen in het post-coronaherstel.
  • Focus op nieuwe relaties door middel van relatie-avond voor muziekvoorstelling LOO in theater Orpheus.
  • Opleveren van een marktbewerkingsplan 2023- 2025.

Apeldoorn Partners Congres acquisitie