Disclaimer

Je vindt hier de disclaimer van Gewoon in Apeldoorn.

Colofon

• Webdesign/Webdevelopment: D&L/DDK, Apeldoorn. Invest Online, Apeldoorn
• Concept: Apeldoorn Marketing

Copyright

• © 2017 Apeldoorn Marketing. Apeldoorn Marketing is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voorzover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.
• Apeldoorn Marketing gebruikt informatie van derden (beeld & tekst) voor het optimaal informeren van inwoners, bezoekers en bedrijven van Apeldoorn. Dit gebeurt via diverse on- en offline kanalen.
• Door het toesturen van materiaal hebben partners Apeldoorn Marketing toestemming gegeven voor rechtenvrij gebruik voor uitingen van Apeldoorn Marketing.
• Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, op de Gewoon-in-Apeldoorn-site en de informatie bij Apeldoorn Marketing.
• Op reproducties dient de copyright vermelding (©GewooninApeldoorn) duidelijk zichtbaar te zijn.
• De informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet afzonderlijk van de begeleidende tekst worden gebruikt. Geen enkel deel van de GewooninApeldoornsite mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website, worden geframed of gescraped zonder nadrukkelijke toestemming vooraf.
• De bezoeker of een derde mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Apeldoorn Marketing, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de GewooninApeldoorn-site en enige andere (internet) site, (meta) search engine of computernetwerk.
• Apeldoorn Marketing werkt met beeldmateriaal en documenten van derden en is zich bewust van impact van beeldrecht & copyright. Ieder ander gebruik dan hiervoor aangegeven, is niet toegestaan. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze websitevoorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden.

Cookies

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, maken we op deze site gebruik van cookies. Lees hierover meer in ons cookie-statement.