Gebiedsontwikkeling Apeldoorn Binnenstad

De Stichting Centrummanagement Apeldoorn is in het leven geroepen voor een leefbare en bruisende binnenstad. De stichting wil
Apeldoorn economisch versterken voor bezoekers aan de stad – met tegelijkertijd oog voor de bewoners van de binnenstad.

1. Inzet op groene en royale binnenstad

  • Inzet op ondersteuning van activiteiten bij gebiedsdelen/straten en pleinen die passen bij het karakter van het gebied en in lijn zijn de ‘groene en royale binnenstad’.
  • Uitvoeringsverantwoording bij diverse binnenstadplannen omtrent ‘Stadspark Apeldoorn’.
  • Vergroening van de binnenstad zowel fysiek als programmatisch.
  • Inzet op duurzaam vervoer.

2. Marketing communicatie

  • Extra marketingcampagnes en actiemarketing voor post coronaherstel.
  • Citydressing sluit aan bij thema’s van de stad.