Nieuwe Raad van Toezicht voor Apeldoorn Partners

Op 1 januari 2022 fuseerden de organisaties Toeristisch Platform Apeldoorn, Congresstad Apeldoorn en Apeldoorn Marketing om zo de krachten te bundelen en meer impact te kunnen maken. Samen met Centrummanagement Apeldoorn vormt Apeldoorn Partners de nieuwe organisatie voor het vermarkten en ontwikkelen van Apeldoorn als ‘Royale en Groene stad’ voor bewoners, bezoekers, bedrijven en congressen. Bij een nieuwe organisatie hoort ook een nieuwe Raad van Toezicht. Deze is op 9 februari 2022 officieel bekend gemaakt.

Samenstelling

In de samenstelling van de Raad van Toezicht is gelet op borging van continuïteit, kennis van bedrijfsleven, marketing, finance en (zakelijk) toerisme. De nieuwe Raad van Toezicht bestaat uit een combinatie van voormalige bestuursleden uit de voormalige partners, experts uit het bedrijfsleven en uit toerisme. Jeroen Joon, wethouder economie vanuit de Gemeente Apeldoorn: ‘Ik heb er het volste vertrouwen in dat de leden van de nieuwe Raad van Toezicht met al hun kennis een waardevolle bijdrage zullen leveren aan het succes van Apeldoorn Partners’.

Leden

De nieuwe Raad van Toezicht bestaat uit Hans Wesselink (voorzitter Centrummanagement Apeldoorn), Petra Bangma (voormalig voorzitter Toeristisch Platform Apeldoorn en eigenaar Zenzez Hotel & Lounge), Bart Reints Bok (voormalig bestuurslid Congresstad Apeldoorn en eigenaar Charme Hotels), Priscilla Trip (Partner Dommerholt Advocaten en voorzitter Bedrijvenkring Apeldoorn) en Roel Welsing (algemeen directeur Apenheul). Roel fungeert als interim voorzitter. Er wordt nog gezocht naar een definitieve invulling van de voorzittersrol.

Taken

De Raad van Toezicht heeft de taak om de bedrijfsvoering, financiën en strategie van Apeldoorn Partners te controleren en daarin te adviseren. Tevens zijn de leden van de Raad van Toezicht ambassadeur van Apeldoorn binnen en buiten de stad. De Raad van Toezicht en de directeur van Apeldoorn Partners komen ieder kwartaal bijeen om de stand van zaken te bespreken.

Afscheid

Met het installeren van de nieuwe Raad van Toezicht is afscheid genomen van Michel van Maarseveen en Wendy van der Velde. Zij professionaliseerden bijgestaan door Sjoerd Scholte en Roel Welsing als externe adviseurs, Apeldoorn Marketing in hun rol als toezichthouder en bereidden de fusie voor met de andere organisaties.

Nieuwe Raad van Toezicht voor Apeldoorn Partners

V.l.n.r. Roel Welsing, Bart Reints Bok, Jeroen Joon, Claudi Groot Koerkamp en Petra Bangma. Priscilla Trip en Hans Wesselink konden er fysiek niet bij zijn.