Afstemming en clustering op de jaarkalender

De evenementendesk van Apeldoorn Marketing is spin in het web met betrekking tot de evenementenjaarkalender.

Bent u van plan om dit jaar of komende jaren een evenement te organiseren in Apeldoorn? Meld dan uw evenement zo snel mogelijk aan bij Michaela Luttenberg van de evenementendesk Apeldoorn Marketing, bij voorkeur voor 1 oktober voorafgaand aan het jaar wanneer u uw evenement wilt organiseren. Eventuele knelpunten met betrekking tot locaties, soortgelijke soortgelijke evenementen en doelgroepen kunnen zodoende in een zo vroeg mogelijk stadium worden opgelost. Daarnaast heeft u snel inzicht wat er zich afspeelt in en rond uw evenement. Wij stellen vervolgens een concept evenementenkalender samen die evenwichtig is in tijd, ruimte en thematiek. Let op: een vergunning en eventuele subsidie vraagt u aan via de gemeente Apeldoorn!