Soorten evenementen

Apeldoorn heeft een compleet en breed programma voor verschillende publieksgroepen. Het aantal grote, middelgrote en kleine evenementen zit rond de 550 per jaar! In het nieuw vastgestelde evenementenbeleid zijn vier typen evenementen onderscheiden.

1. Citymarketing evenementen

Citymarketingevenementen zijn evenementen die volledig aansluiten bij de citymarketingstrategie van de gemeente Apeldoorn en daar ook zichtbaar invulling aan geven. Deze evenementen leveren een essentiële bijdrage aan de strategische doelstellingen van de gemeente Apeldoorn, waaronder de profilering van Apeldoorn als:

  • comfortabele gezinsstad (buitengewoon kindvriendelijk);
  • toeristisch toplandschap (door zichtbare verbinding met de Veluwe) en
  • stad van toegepaste kennis en innovatie.

We noemen citymarketingevenementen ook wel on-brandevenementen.

2. Publieksevenementen

Publieksevenementen vallen niet primair onder citymarketing maar zijn wel zeer aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers. Deze evenementen leveren een belangrijke bijdrage in een evenwichtig evenementenjaarprogramma in soort, tijd, doelgroep, locatie en/of thema.

3. Springplankevenementen

Dit zijn nieuwe, kleinschalige en veelal creatieve evenementen die aansluiten op de strategische doelstellingen van het gemeentelijk evenementenbeleid.

4. Topsportevenementen

(Inter)Nationale sportevenementen die aansluiten bij de kernsporten van de provincie Gelderland (atletiek en wandelen, hippische sporten, wielrennen en tennis).