Apeldoorn Partners Projectsuccessen 2021

Het jaar 2021 verliep anders dan gepland: de coronamaatregelen vroegen (deels) om een creatieve invulling van de citymarketing voor Apeldoorn. Er is afgelopen jaar gekeken naar wat wél kon om de economie van Apeldoorn te versterken en die kansen zijn goed benut. Daar zijn we trots op!

Bekijk in deze video de highlights van 2021

Nieuwe Raad van Toezicht voor Apeldoorn Partners

Op 1 januari 2022 fuseerden de organisaties Toeristisch Platform Apeldoorn, Congresstad Apeldoorn en Apeldoorn Marketing om zo de krachten te bundelen en meer impact te kunnen maken. Samen met Centrummanagement Apeldoorn vormt Apeldoorn Partners de nieuwe organisatie voor het vermarkten en ontwikkelen van Apeldoorn als ‘Royale en Groene stad’ voor bewoners, bezoekers, bedrijven en congressen. Bij een nieuwe organisatie hoort ook een nieuwe Raad van Toezicht. Deze is op 9 februari 2022 officieel bekend gemaakt.

Samenstelling

In de samenstelling van de Raad van Toezicht is gelet op borging van continuïteit, kennis van bedrijfsleven, marketing, finance en (zakelijk) toerisme. De nieuwe Raad van Toezicht bestaat uit een combinatie van voormalige bestuursleden uit de voormalige partners, experts uit het bedrijfsleven en uit toerisme. Jeroen Joon, wethouder economie vanuit de Gemeente Apeldoorn: ‘Ik heb er het volste vertrouwen in dat de leden van de nieuwe Raad van Toezicht met al hun kennis een waardevolle bijdrage zullen leveren aan het succes van Apeldoorn Partners’.

Leden

De nieuwe Raad van Toezicht bestaat uit Hans Wesselink (voorzitter Centrummanagement Apeldoorn), Petra Bangma (voormalig voorzitter Toeristisch Platform Apeldoorn en eigenaar Zenzez Hotel & Lounge), Bart Reints Bok (voormalig bestuurslid Congresstad Apeldoorn en eigenaar Charme Hotels), Priscilla Trip (Partner Dommerholt Advocaten en voorzitter Bedrijvenkring Apeldoorn) en Roel Welsing (algemeen directeur Apenheul). Roel fungeert als interim voorzitter. Er wordt nog gezocht naar een definitieve invulling van de voorzittersrol.

Taken

De Raad van Toezicht heeft de taak om de bedrijfsvoering, financiën en strategie van Apeldoorn Partners te controleren en daarin te adviseren. Tevens zijn de leden van de Raad van Toezicht ambassadeur van Apeldoorn binnen en buiten de stad. De Raad van Toezicht en de directeur van Apeldoorn Partners komen ieder kwartaal bijeen om de stand van zaken te bespreken.

Afscheid

Met het installeren van de nieuwe Raad van Toezicht is afscheid genomen van Michel van Maarseveen en Wendy van der Velde. Zij professionaliseerden bijgestaan door Sjoerd Scholte en Roel Welsing als externe adviseurs, Apeldoorn Marketing in hun rol als toezichthouder en bereidden de fusie voor met de andere organisaties.

Nieuwe Raad van Toezicht voor Apeldoorn Partners

V.l.n.r. Roel Welsing, Bart Reints Bok, Jeroen Joon, Claudi Groot Koerkamp en Petra Bangma. Priscilla Trip en Hans Wesselink konden er fysiek niet bij zijn.

Ontdek de verhalen van “het Plein van de Stad”

Beleef het verleden en blik vooruit op de toekomst met foto’s, verhalen en filmpjes

Aan het Marktplein wordt hard gewerkt om er een levendig, royaal en groen plein van te maken. Een plek voor alle Apeldoorners. Het is een plein met impact, geschiedenis en toekomst. Tijdens de werkzaamheden aan het plein is de campagne “Marktplein: van toen, naar toekomst #pleinvandestad”, te zien. Wie nieuwsgierig is naar de mooie verhalen ‘van toen’ kan deze ontdekken op de bouwhekken langs het gemeentehuis. Wie het plein van de toekomst al wil beleven, kan er op verschillende plekken QR-codes scannen en filmpjes bekijken.

Marktplein: van toen, naar toekomst #pleinvandestad

Impressie toekomst Marktplein van Bureau West 8. Deze impressie toont het wensbeeld voor het Plein van de Stad en kan in detail afwijken van de realiteit. Aan deze impressie kunnen geen rechten ontleend worden.

Het Marktplein heeft al eeuwenlang een belangrijke sociale functie. Op dit centrale plein in de stad hebben al veel evenementen en bijeenkomsten plaatsgevonden. En er liggen mooie ontmoetingen en gebeurtenissen in het vooruitzicht. Het wordt weer een plein voor iedereen, een heerlijke plek om te zijn voor jong en oud en waar nieuwe herinneringen gemaakt worden.

Marktplein: van toen, naar toekomst #pleinvandestad

Marktplein 1938: feestelijkheden ter gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Publiek en een filmwagen van het Polygoonjournaal met een operateur op het dak. Met dank aan CODA Archief

Toen en straks een belangrijke sociale functie

De Oranjes vierden in het verleden al graag feest op het Marktplein en ook de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog werd er groots gevierd. Toch was het niet alleen een plein voor feestelijkheden. Het was ook een plek om te herdenken, te schuilen, te handelen. Ook vroeger werd hier al markt gehouden. En vond op woensdag de veemarkt plaats, met alle rituelen die daarbij hoorden. Uniek was natuurlijk ook dat walvis Jonas ‘een bezoek bracht’ aan het Marktplein.

Met al het groen, de ruimte, banken en speelgelegenheid krijgt de sociale functie weer een impuls en wordt het nieuwe Plein van de Stad weer een ontmoetingsplek. In het ontwerp van het Marktplein, dat door Apeldoorners tijdens een verkiezing als winnaar is gekozen, is meer ruimte voor groen. Dat sluit aan op de plannen die Apeldoorn, als hoofdstad van de Veluwe, heeft voor de binnenstad als stadspark.

Marktplein: van toen, naar toekomst #pleinvandestad

Impressie toekomst Marktplein van Bureau West 8. Deze impressie toont het wensbeeld voor het Plein van de Stad en kan in detail afwijken van de realiteit. Aan deze impressie kunnen geen rechten ontleend worden.

Van toen naar toekomst

Ontdek alle verhalen bij de pilaren onder het gemeentehuis (Marktplein 9). Daar staan bouwhekken met doeken waarop beelden (uit o.a. het CODA archief) en verhalen staan over de geschiedenis van het Marktplein. Wie benieuwd is naar de toekomst van het plein, kan QR-codes scannen die op vijf verkeersborden rondom het Marktplein staan. Die verwijzen naar filmpjes, die een indruk geven van hoe het plein er vanuit die verschillende invalshoeken uit komt te zien.

“Marktplein: van toen, naar toekomst #pleinvandestad” is een initiatief van de Gemeente Apeldoorn in samenwerking met Apeldoorn Partners. Meer weten? Kijk op www.inapeldoorn.nl/pleinvandestad

Oplevering historische verhalen van de ondernemers

Beleef erfgoed

Apeldoorn kent een rijke geschiedenis die deze stad, de omliggende dorpen en de natuurlijke omgeving haar prachtige identiteit geeft. De geschiedenis van Apeldoorn is tot op de dag van vandaag voelbaar en merkbaar in verhalen, archieven, objecten, plekken, gebouwen, landschap, historische figuren en de mensen die nu de inwoners van Apeldoorn zijn. Apeldoorn Partners en Gemeente Apeldoorn wil erfgoed beter zichtbaar en beleefbaar maken voor onze bezoekers. Hierdoor is het project het ‘Verhaal van de Ondernemer’ ontstaan, waar een begin mee is gemaakt met de oplevering van de eerste verhalen. Het ‘Verhaal van de Ondernemer’ is onderdeel van het Grote Verhaal van Apeldoorn. Opdat er nog vele bijzondere verhalen van Apeldoorn zullen volgen! 

Oplevering Historisch verhaal van de ondernemer - Beleef erfgoed

Oplevering Historisch verhaal van de ondernemer – Beleef erfgoed

Oplevering Verhalen Apeldoorn

Deze historische verhalen van de ondernemers zijn inmiddels opgeleverd:

Deze ondernemers ontvingen van ons:

 • Het historische verhaal van die locatie (geschreven door Carmen Luttikhuis).
 • Bijpassend (historisch) beeldmateriaal.
 • Quotes en links naar interessant erfgoed in de omgeving
 • Een QR-code die linkt naar de pagina op www.geheugenvanapeldoorn.nl. Zo kan het verhaal ook gedeeld worden met bezoekers / gasten.
 • Een toolkit om het verhaal zowel on- als offline te delen / zichtbaar te maken.

Oplevering Verhalen Apeldoorn Binnenstad

Alle historische verhalen van de binnenstad zijn hier te lezen.

Het Grote Verhaal van Apeldoorn

Om de rijkdom en inspiratie uit het verleden ook in het heden een plek te geven, is het Grote Verhaal van Apeldoorn in tien historische thema’s en verhaallijnen samengebracht. Zo maken we onze geschiedenis tastbaar.

Het Grote Verhaal van Apeldoorn is ontstaan na een voorstel aan CODA van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) om een integrale erfgoedbenadering te ontwikkelen. CODA heeft die opdracht, in samenwerking met het Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA), de vakgroep Cultuur & Erfgoed van de gemeente en met inwoners van Apeldoorn, vorm en inhoud gegeven. Met het Grote Verhaal van Apeldoorn is het erfgoed van Apeldoorn samengevat in tien specifieke thema’s rondom één centraal thema: het Veluws Landschap.

De 10 thema’s van het Veluws landschap zijn:

 1.  Jagers: Jagers-verzamelaars in het landschap
 2. Boeren: Van prehistorische grafheuvels tot aan nu
 3. Industrie: Bedrijvigheid in ijzer, watermolens en langs het kanaal
 4. Water: Pingoruïnes, beken, sprengen, weteringen en het kanaal
 5. Oranje: De invloed van Paleis Het Loo op Apeldoorn
 6. Kruispunt: Apeldoorn als knooppunt en ontmoetingsplek
 7. Dorp: Het dorps karakter van Apeldoorn en de elf dorpen
 8. Veilig: Oorlog, vrede en veiligheid
 9. Stad: De groeispurten van Apeldoorn tot stad
 10. Groen: Recreatie en zorg in het groen

Het Grote Verhaal van Apeldoorn is hiermee een manier geworden om onze geschiedenis te ordenen en behapbaar te maken. De historische paviljoens in CODA zullen op basis van deze ordening ingericht worden en er is een website in de maak. De gemeente stimuleert daarnaast om dit verhaal ook buiten beter zichtbaar te maken. Via het Erfgoedfonds zal per 1 januari 2022 een subsidieregeling starten waarin inwoners en verenigingen voor een erfgoedverbeelding een bijdrage vanuit de gemeente kunnen krijgen.

Het Grote Verhaal van Apeldoorn kent ook deelprojecten. Denk bijvoorbeeld aan het kinderboek ‘Lang geleden in Apeldoorn’ dat Nanda Roep heeft geschreven en dat prachtig is geïllustreerd door Hélène Jorna. Dit boek verscheen vorig jaar tijdens de kinderboekenweek, dat toen het geschiedenisthema ‘En toen?!’ had.

Onderzoek het (historische) verhaal van jouw locatie

Ben jij benieuwd welk (historische) verhaal jij met jouw bezoekers kunt delen over jouw locatie? Wij onderzoeken en schrijven het graag voor je! Lees meer over het project en / of neem contact op met Mirjam Bosch voor meer informatie.

Dit project wordt gefinancierd door Apeldoorn Partners, Gemeente Apeldoorn en een eigen bijdrage van € 190 (exclusief BTW). In ruil hiervoor krijg jij ook bovengenoemd materiaal voor / over jouw locatie. 

Apeldoorn Partners nieuwe organisatie voor Citymarketing van Apeldoorn

Op 1 januari 2022 fuseren de organisaties Toeristisch Platform Apeldoorn, Apeldoorn Congresstad en Apeldoorn Marketing. Samen met Centrummanagement Apeldoorn vormen zij de nieuwe, verantwoordelijke organisatie voor het vermarkten en ontwikkelen van Apeldoorn als ‘Royale en Groene stad’ voor bewoners, bezoekers, bedrijven en congressen. Door de organisaties samen te voegen ontstaat er een efficiëntieslag in het positioneren van Apeldoorn met als doel de lokale economie te versterken.

Oorspronkelijke situatie

Voorheen opereerden de organisaties zelfstandig met een eigen bestuur en financiering. Met de fusie beogen de organisaties meer slagkracht, efficiëntie en bundeling van krachten. De nieuwe organisatie ‘Apeldoorn Partners’ krijgt een nieuwe Raad van Toezicht. De voormalige besturen van de organisaties verenigen zich in klankbordgroepen om zo input en feedback te blijven leveren vanuit ondernemers.

Economie versterken

Doel van de nieuwe organisatie is de economie van Apeldoorn te versterken. Om dit te realiseren wordt Apeldoorn ontwikkeld en vermarkt als ‘Royale en Groene stad’. Uit onderzoeken blijkt dat het onderscheidend vermogen van Apeldoorn zit in het alom aanwezige groen, de aanpak op verduurzaming, de ruim opgezette stad en de koninklijke elementen. Door deze elementen verder te ontwikkelen en uit te lichten, worden ze imagovormend voor Apeldoorn. Inzet is realiseren dat mensen van buiten de stad direct een beeld hebben van Apeldoorn. Dat wordt gerealiseerd door uit te bouwen wat er al is. De komende jaren staan in het teken van het ontwikkelen van aanbod in de binnenstad en het buitengebied van Apeldoorn dat het imago van de Royale en Groene stad bevestigd. Daarnaast richt de nieuwe organisatie zich op acquisitie op imagobevestigende congressen en het coördineren van imagobevestigende evenementen in Apeldoorn. En uiteraard het promoten van Apeldoorn als de Royale en Groene stad om te bezoeken, wonen en te werken, nationaal en internationaal.

Bundeling van krachten

In de Citymarketing wordt samenwerking gezocht met diverse stakeholders. De gemeente Apeldoorn is als opdrachtgever van de Citymarketing één van de belangrijkste partners. Jeroen Joon, wethouder Economie van Apeldoorn: “Ik ben enorm blij met deze ontwikkeling. Door de samenwerking binnen Apeldoorn Partners zijn we nog beter in staat om aan de wereld te laten zien dat Apeldoorn een groene en royale gemeente is om trots op te zijn.”
De bestaande samenwerking met Centrummanagement op het gebied van marketing, communicatie, administratieve ondersteuning wordt gecontinueerd en op onderdelen verder verstevigd. Daarnaast is een breed aantal stakeholders in Toerisme, Cultuur, bedrijfsleven, onderwijs en wonen betrokken bij de uitwerking van het meerjarenplan van Apeldoorn Partners.
Claudi Groot Koerkamp, directeur Apeldoorn Partners: ‘het imago van Apeldoorn beïnvloeden we niet alleen als Apeldoorn Partners. Daar is een brede samenwerking op de domeinen Wonen, Werken en Vrije tijd voor nodig. Door deze fusie aan te gaan, realiseren wij als partners bundeling van krachten en financiering en zijn we in uitvoering veel efficiënter. Hierdoor kunnen wij een veel stevigere vuist maken om samen met onze stakeholders de economie van Apeldoorn een boost te geven’.

2022 Koninklijk jaar

In 2022 staat de marketing van Apeldoorn en de Veluwe het hele jaar in het teken van het Koninklijk jaar. Een mooi aanknopingspunt om landelijke en internationale publiciteit voor Apeldoorn te realiseren, de stad Royaal aan te kleden, gebruik te maken van het moment om Apeldoorn bij congresorganisatoren onder de aandacht te brengen en publiekstrekkende activiteiten en aanbod rondom het Royale thema te ontwikkelen. Een goed moment om als één organisatie op te trekken en synergie te realiseren. Apeldoorn Partners werkt hierin intensief samen met Visit Veluwe, Paleis Het Loo en nog vele andere partners in de stad en regio.

In de media

Veluwe krijgt een uitgebreid routenetwerk!

Een dynamisch routenetwerk met bestaande paden, in lijn met de Veluwse gebiedsprogramma’s

Een groot aantal kilometer aan routes op de Veluwe wordt de komende jaren met elkaar verbonden. Wandelaars, ruiters, menners en mountainbikers profiteren zo van een routenetwerk met meer dan vierduizend kilometer aan routes. Ook verbetert Routebureau Veluwe het bestaande fietsnetwerk. In 2024 heeft de Veluwe dan een routenetwerk met circa zevenduizend kilometer op de teller. Bestuurders op de Veluwe schoten de aanleg van de nieuwe routenetwerken maandag 6 december van start.

Wandellang - Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Bij het omvangrijke project staat kwaliteit voorop. De nieuwe routes zijn mooi en uitdagend voor bewoners en bezoekers van de Veluwe, verbinden de verschillende regio’s en passen binnen de recreatiezonering. Ook ontzien ze de kwetsbare natuur. Nieuwe routenetwerken komen op bestaande paden en aantrekkelijke routes leiden de recreatiedruk in goede banen. Ze dragen bovendien bij aan de lokale economie en de profilering van de Veluwe.

Routebureau Veluwe

Routebureau Veluwe is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. De organisatie verzorgt de aanleg en het beheer en onderhoud. Dat geldt voor de borden, palen en andere bewegwijzering en het digitale databeheer. Steeds meer recreanten gebruiken immers routeplanners en apps.

Belangrijke financiers

Omdat het Routebureau Veluwe sinds half oktober zelfstandig is, maakt het makkelijker afspraken met gemeenten en grondeigenaren. Dat zijn belangrijke partners en financiers bij het vernieuwen van de routenetwerken. Ook de provincie levert een forse bijdrage. Gelderland neemt de komende jaren de helft van de project- en aanlegkosten voor haar rekening.
Vanuit Apeldoorn Partners is het Toeristisch Platform Apeldoorn (TPA) gesprekspartner voor het routebureau in samenwerking met de gemeente Apeldoorn. TPA draagt bij aan de route-ontwikkeling voor het ruiterknooppuntennetwerk en het nieuwe wandelknooppuntennetwerk.

Veluwe op 1

Voor de provincie, gemeenten, terrein beherende organisaties en bedrijven speelt het Routebureau Veluwe een belangrijke rol in de Agenda “Veluwe op 1”. Ruim veertig organisaties werken hierin samen aan één ambitie: in 2030 is de Veluwe een voorbeeldregio in het verbeteren van de biodiversiteit en het verduurzamen van toerisme.

Verder op de planning de komende periode

Wandelnetwerk Veluwe

 • Aanleg Apeldoorn Zuid-West
 • Aanleg Ermelo – Putten – Harderwijk
 • Aanleg Veluwezoom
 • Voorbereiding buitengebieden Apeldoorn en Barneveld
 • Voorbereiding Nunspeet
 • Voorbereiding Epe, Heerde en Hattem

Fietsnetwerk Veluwe

 • Algehele kwaliteitsupgrade met meer focus op beleving

Ruiter- en Mennetwerk Veluwe

 • Afronding Ruiter- en Mennetwerk Midden-Veluwe
 • Vervolg aanleg Ruiter- en Mennetwerk Noord-Veluwe (Ermelo, Nunspeet, Harderwijk en Putten gereed)
 • Voorbereiding en aanleg Epe, Heerde Hattem, Oldebroek en Elburg

Mountainbikenetwerk Veluwe

 • Inventarisatie MTB-routes Apeldoorn, Heerde, Hattem
 • Codering mountainbikeroutes en koppeling met Landelijke Meldkamer.

Vacature: stagiaire Marketing & Communicatie

Wil jij alle kneepjes van het vak leren op het gebied van citymarketing? Wil jij helpen Apeldoorn leuker, groener en royaler te maken? Ben jij een gedreven persoon die zich graag wil ontwikkelen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als stagiaire Marketing & Communicatie krijg je de mogelijkheid om, binnen onze organisatie Apeldoorn Partners, het merk Apeldoorn neer te zetten via impactvolle merkcommunicatie, consumenten activatie en onze websites. In jouw rol krijg je te maken met een veelzijdig en afwisselend takenpakket. Het ene moment analyseer je online data, het andere moment redigeer je content of coördineer je verspreiding van onze brochures. Je gaat te werk als een echte duizendpoot.

Wat vragen wij?

 • Je volgt een HBO-opleiding, bij voorkeur marketing & communicatie of journalistiek.
 • Je bent voor deze meewerkstage beschikbaar vanaf februari 2022.
 • Je hebt affiniteit met marketing, merkcommunicatie én Apeldoorn.
 • Je kan zelfstandig en verantwoordelijk opereren en beschikt over uitstekende commerciële, analytische en sociale vaardigheden.
 • Je bent creatief en hebt een hands-on mentaliteit.

Geïnteresseerd? Mail voor 20 december 2021 jouw motivatie & CV naar office@apeldoornpartners.nl 

Campagne “Wintertijd in de binnenstad” van start

De nieuwe, landelijke coronamaatregelen komen hard aan voor de ondernemers. Zeker omdat de decembermaand een ontzettend belangrijke maand is waarin een groot deel van de jaaromzet wordt verdiend. Centrummanagement Apeldoorn en Apeldoorn Marketing helpen graag mee om bezoekers naar de binnenstad te trekken. Daarvoor is er een plan voor de komende vier jaar ontwikkeld onder de naam ‘Wintertijd’. De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de eerste editie in 2021. De komende jaren wordt dat doorontwikkeld zodat mensen aangetrokken worden en vaker terugkomen.

Wintertijd in de binnenstad

Wintertijd in de binnenstad

Activiteiten project ‘Wintertijd’

In december 2021 maken we een start met de activiteiten en ontwikkelen we een wintercampagne. Bij de activiteiten speelt ‘ontdekken van wat je in eerste instantie niet direct ziet’ een belangrijke rol. We hebben een prachtige binnenstad, een heerlijk decor om in te winkelen, genieten en verblijven. Maar soms moet je geattendeerd worden op de fraaiheid van de stad, de rijke geschiedenis en wat er vandaag de dag nog allemaal te beleven valt. Met project ‘Wintertijd’ helpen we de bezoekers aan de stad om al het moois ook daadwerkelijk te zien.

Een overzicht van alle onderdelen

We ontwikkelen een wintercampagne om inwoners en bezoekers te prikkelen de binnenstad te bezoeken en om lokaal shoppen en het gebruik van de horeca te bevorderen. Met deze campagne borduren we voort op de najaarscampagne van september en oktober dit jaar.

 1. We hebben citydisplays en mupi’s in Apeldoorn ingekocht en een 68.700 huishoudens in Apeldoorn ontvangen de nieuwe binnenstadskrant. Online boosten we dit met een advertentiecampagne op social media die we in ieder geval de hele decemberperiode laten draaien.
 2. We ontwikkelen een interactieve audiotour langs 12 plekken/panden met een verhaal in de stad. Via een app wordt de luisteraar meegenomen naar de gouden jaren van Apeldoorn. In een verhaal gebaseerd op historische feiten over de stad wordt uit de doeken gedaan hoe Apeldoorn rond 1900 in snel tempo groeide. Op een aantal plekken wordt het verhaal dat je hoort, verrijkt met beelden van vroeger op je telefoon (Augmented Reality). Deze audiotour wordt 9 december gelanceerd.
 3. Op diverse data (volgen nog) zijn er tijdens schemering en in de avonduren lichtprojecties op panden uit de route van de audiotour. De projecties sluiten aan op de geschiedenis van het pand.
 4. Bij de ingang van de Kapelstraat zijn gouden kerstballen met lampjes aangebracht. In de spankabels van dat deel van de straat groeit beplanting en dat willen we met de bestaande sfeerverlichting niet beschadigen. Een experiment dat we volgend jaar breder willen uitrollen.
 5. Om de stad extra aan te kleden in wintersfeer hebben grote kerstbomen met lampjes en gouden ballen op diverse pleinen geplaatst.

Invloed coronamaatregelen

De nieuwe coronamaatregelen die op 28 november j.l. ingingen, maakten dat we een groot deel van de zaken hadden voorbereid, anders moesten vormgeven. De boodschap is minder passend voor de tijd waarin we leven. Desalniettemin hebben we ervoor gekozen om bepaalde onderdelen niet te cancelen, omdat we van mening zijn dat we moeten doen wat we kunnen om de binnenstad op een positieve manier onder de aandacht te houden. En om te blijven vertellen wat er nog wél kan!

Even voorstellen: Mirka Moot – interim officemanager

Mirka Moot - interim officemanager

Eind september ben ik als interim officemanager gestart bij Apeldoorn Marketing. In deze functie ondersteun ik de directie en zijn alle kantooraangelegenheden bij mij ondergebracht.
Naast mijn werk als coach voor secretaressen, werk ik af en toe op een project waarbij ik zelf in een ondersteunende rol zit. Die combinatie vind ik fijn.

Vrije tijd

Sinds dertien jaar woon ik in Apeldoorn. Erg leuk om nu zo bij mijn stad betrokken te zijn door deze baan. In mijn vrije tijd houd ik mij bezig met reizen (van ver weg tot een hutje op de hei), koken en voeding, kunst en wandelen. Met mijn vrienden en familie ga ik er graag op uit. Wellicht tot ziens bij Apeldoorn Marketing of een keer in de stad!

Groeten,
Mirka