Toeristisch Platform Apeldoorn zoekt nieuw bestuurslid

Onze partner Toeristisch Platform Apeldoorn zoekt een gedreven bestuurslid die een bijdrage wil leveren aan het uitbouwen van de veelzijdigheid van de Apeldoornse vrijetijdssector. De vacature ontstaat door het voorgenomen vertrek van Jip Peper. Hij heeft aangegeven zijn bestuursrol te willen neerleggen om zich te kunnen richten op een minder werkzaam bestaan.

Op het moment wordt de toeristische sector hard geraakt door de coronacrisis. Het inkomend toerisme ligt nagenoeg stil, met enorme gevolgen voor de sector. Daarnaast willen veel mensen in eigen land op vakantie. Het is gissen naar de economische impact en de effecten op het vrijetijdsgedrag, de binnen- en buitenlandse vakanties en de 1,5 metereconomie. De uitdaging is en blijft om de organisatie toekomstbestendig te maken en Apeldoorn prominenter op de kaart te zetten.

TPA verenigt toeristische ondernemers en stakeholders, die hun krachten bundelen om te werken aan een duurzame vrijetijdssector om het economisch klimaat in Apeldoorn te versterken. Deze gezamenlijke inzet is nu belangrijker dan ooit om samen de schouders te zetten onder een duurzame vrijetijdssector die omzet en werkgelegenheid creëert, met het oog voor de waarden van natuur en cultuur.

TPA-pijlers
Het bestuur verdeelt onderling de aandachtsgebieden op basis van collegialiteit en bestuurt op hoofdlijnen. Wanneer zij de ambities samenvatten, komen zij tot een aantal pijlers waar we de komende jaren stevig op inzetten:

 • voortdurende productvernieuwing van verblijfsaccommodaties, activiteiten en routes
 • jaarrond toeristisch aanbod dat ook of juist buiten het hoogseizoen leidt tot meer bezoek
 • inzetten op voldoende geschikt en gekwalificeerd personeel
 • verduurzaming en versterking van de biodiversiteit, waaronder ook terugdringing van de stikstofuitstoot van accommodaties en vervoer valt
 • samenwerking tussen partners uitbouwen

Wie zoekt TPA?

 • bestuurlijke ambitie met een ‘hands on’ instelling
 • besluitvaardige, ondernemende en gedreven instelling
 • creatief en innovatief, vernieuwend op het gebied van toeristische productontwikkeling
 • actieve belangstelling voor de ontwikkelingen in de vrijetijdssector
 • de samenhang willen bevorderen tussen commerciële bedrijven, accommodaties, attractieparken, culturele instellingen, kennisinstellingen, brancheorganisaties, grondeigenaren en overheden
 • in staat om hoofd en bijzaken van elkaar te onderscheiden
 • uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht
 • geen strijdige belangen met andere bestuursfuncties binnen/buiten het TPA

Werkwijze bestuur

 • Het TPA-bestuur bestaat uit vijf (onbezoldigde) bestuursleden. Voor de uitvoering wordt nauw samengewerkt met de binnenstad (CMA), Apeldoorn Marketing, Apeldoorn Congresstad (samenwerkend binnen Apeldoorn Partners), gemeente Apeldoorn en VisitVeluwe.
 • Het bestuur vergadert met elkaar circa 10 keer per jaar, daarnaast minimaal tweemaal per jaar met de leden en drie tot viermaal per jaar zijn er facultatieve bijeenkomsten. Daarnaast is ieder bestuurslid aanspreekpunt voor de projectmanager op de hem of haar toebedeelde thema’s. Tijdsindicatie: 6-8 uur per maand.
 • De voorbereidingen en de agenda van de bestuursvergaderingen worden gedaan c.q. opgesteld door de projectmanager samen met de voorzitter.
 • Het bestuur stelt jaarlijks de begroting en de jaarrekening vast en is budgetverantwoordelijk.
 • De uitgebreide omschrijving van verantwoordelijkheden van het bestuur is terug te lezen in de statuten.

Vervolg

 • Kop koffie met Maarten Jansen en Chantal Tutein Nolthenius
 • Na wederzijdse overeenstemming gesprek met de andere bestuursleden
 • Na wederzijdse overeenstemming voordracht aan de leden

Geïnteresseerd?
Neem contact op met Chantal Tutein Nolthenius via 06 – 16503616 of chantal@toeristischplatformapeldoorn.nl of met een van de TPA-bestuursleden. Andersom zullen wij leden uit het TPA-netwerk proactief benaderen met de vraag of zij wellicht zitting willen nemen in het TPA-bestuur.

Meer informatie over TPA: toeristischplatformapeldoorn.nl.