Visie Citymarketing Apeldoorn 2025 nu beschikbaar

Apeldoorn Marketing is de ‘organisatie van Apeldoorn die door haar activiteiten en advies bijdraagt aan het aantrekken en behouden van bewoners, bezoekers en bedrijven’. De laatste jaren schuift de focus steeds meer naar kwaliteit in plaats van kwantiteit en tevens staan meer dan voorheen bewoners centraal; zij zijn de ‘aandeelhouders’ van Apeldoorn. Dat betekent dat warme citymarketing (gericht op inwoner) centraal staat en dat bij het aantrekken van nieuwe bewoners, bezoekers en bedrijven vooral wordt gekeken naar wat de toegevoegde waarde is voor Apeldoorn.

Apeldoorn heeft nog ruimte voor groei, maar wel kwalitatieve groei in balans met de (kwetsbare) ecologie van de Veluwe en in balans met de leefbaarheid voor de bewoners. De marketingwerkzaamheden worden uitgevoerd op meerdere schaalniveaus (binnenstad, stad, gemeente, regio, etc.) en voor meerdere doelgroepen (bewoners, bezoekers, bedrijven, etc.). Dat maakt citymarketing tot een ingewikkeld proces met veel ‘eigenaren’, maar ook tot een belangrijk maatschappelijk en economisch proces, waarmee steden op langere termijn het verschil kunnen maken (zie bijvoorbeeld Eindhoven).

Citymarketing is een integraal proces met vele actoren en belanghebbenden. Het is belangrijk dat de opgaven en uitdagingen breed gedeeld worden binnen de gemeente. College en gemeenteraad bepalen uiteindelijk de speerpunten en laten zich daarbij adviseren door specialisten, waaronder Apeldoorn Marketing. Bij de uitvoering van het geformuleerde beleid is een belangrijke regisserende taal weggelegd voor de citymarketingorganisatie door krachten en belangen buiten de gemeente te bundelen en professioneel invulling te geven aan de marketing op basis van het vastgestelde beleid.

Download hier de Visie Citymarketing Apeldoorn 2025. Liever een papieren versie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@apeldoornpartners.nl.