Heeft die slogan ‘Gewoon in Apeldoorn’ echt een paar ton gekost?

Welnee. We hebben vorig jaar Apeldoornse reclamebureaus uitgenodigd om een voorstel te bedenken voor een campagne waarmee we goed kunnen laten zien waar Apeldoorn voor staat. Daaraan hebben zes bureaus meegedaan en de winnaars kregen vooral de eer plus de afspraak dat ze hofleverancier zijn voor de communicatie uitingen van Apeldoorn Marketing. De verliezers kregen een vergoeding voor de tijd die ze in hun voorbereiding hadden gestopt.

Het klopt wel, dat we in Apeldoorn jaarlijks een flinke investering doen in citymarketing. Dat besteden we aan reclamecampagnes, marktonderzoek en het ontwikkelen van activiteiten waar onze doelgroepen blij van worden. Want daarmee halen we (nieuwe) bewoners, bezoekers, bedrijven en professionals naar de stad. En zo versterken we met elkaar niet alleen de economie, maar ook het voorzieningenniveau in Apeldoorn.